Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης
Α.Εισαγωγικές πληροφορίες  
Το apicell.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δια του οποίου πωλούνται τα προϊόντα μας μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. - ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Β. Ο.Ε. , ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ, που εδρεύει στην Θέρμη, οδός Νικολάου Πλαστήρα 2Β, Τ.Κ. 57001 , ΑΦΜ 801695874, Δ.Ο.Υ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@apicell.gr και τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 2310476209 και 6937522619.
Οι παρακάτω όροι θα ισχύουν για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα ‘’APICELL GREECE’’ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.apicell.gr. 
Β. Όροι χρήσης 
Για την χρήση του site μας προϋποτίθεται και απαιτείται η εκ μέρους Σας ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, χωρίς ουδεμία εξαίρεση και τους οποίους θα πρέπει, πριν τους αποδεχτείτε, να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους κατανοήσετε. Εάν τυχόν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους , τότε οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και από την οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό, αλλιώς η οποιαδήποτε ανάμιξή σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα θα θεωρείται ότι έχει γίνει με την εκ μέρους Σας προηγούμενη αποδοχή όλων των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας του. 
Οι επισκέπτες και χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου συμφωνούν ότι:
(α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά και αληθινά τους στοιχεία, προσωπικά και φορολογικά σε όλες τις φόρμες επικοινωνίας, όπου απαιτείται η εισαγωγή των στοιχείων τους.
(β) θα κάνουν χρήση του site μας σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και την συναλλακτική καλή πίστη και δεν θα προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες, παραλείψεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη ή και στα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το http://www.apicell.gr .
(γ) Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να μεταβάλει, να αναθεωρεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος apicell.gr και μάλιστα ελευθέρα κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη σχετική προειδοποίηση των χρηστών, στην περίπτωση όμως αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή τους καταναλωτές, χρήστες και επισκέπτες του site , μέσω σχετικής ανακοίνωσης σε σχετικό πεδίο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Προς τούτο, ο εκάστοτε καταναλωτής, χρήστης ή επισκέπτης του site οφείλει να ελέγχει, να αναγνώσει και να κατανοήσει πριν από κάθε επίσκεψη, συναλλαγή και εν γένει χρήση την τυχόν τροποποίηση ή μεταβολή των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος . Σε κάθε περίπτωση η μετά από οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση ή αναθεώρηση χρήσης του ιστότοπου μας θεωρείται ότι έγινε με την αποδοχή των μεταβολών, τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματός μας .
Γ. Πνευματικά δικαιώματα 
Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου του site μας , συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού , καθώς και των εν γένει υπηρεσιών του site μας, που έχουν εισαχθεί η πρόκειται να εισαχθούν σε αυτό προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην apicell.gr. Απαγορεύεται αυστηρά και απόλυτα η οποιαδήποτε αντιγραφή , αναπαραγωγή και μεταβίβαση του υλικού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια, έγκριση και συναίνεση της εταιρίας μας καθώς το σχετικό υλικό διατίθεται στους επισκέπτες και χρήστες του site αποκλειστικά και μόνο για προσωπική τους χρήση, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης, όπως κερδοσκοπικής ή εμπορικής χρήσης .
Οι εικόνες , τα ονόματα , τα λογότυπα, τα σήματα , τα διακριτικά γνωρίσματα, οι διακριτικοί τίτλοι που αντιπροσωπεύουν είτε το ηλεκτρονικό κατάστημα apicell.gr, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του είτε τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους , τυγχάνουν και είναι αποκλειστικά στοιχεία και σήματα του apicell.gr ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατεύονται   δε από την ελληνική , κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί προστασίας εμπορικών  σημάτων, διακριτικών γνωρίσματων και διακριτικών τίτλων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν συνάγεται και δεν δύναται να εκλαμβάνεται ότι συνιστά εκ μέρους μας η εκ μέρους των τρίτων μερών  μεταβίβαση, συναίνεση , έγκριση ή   εκχώρηση άδειας δικαιώματος χρήσης τους.  
Για οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site που παρέχεται στο δικό μας site  για την διευκόλυνση των χρηστών μας , δεν υπέχουμε καμία ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά τα site  ή σε σχετιζόμενο με αυτά σύνδεσμο ή σχετιζόμενη με αυτά ιστοσελίδα ούτε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις  που πραγματοποιούνται σε αυτά τα site, συνδέσμους και ιστοσελίδες. 
Το apicell.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη, βλαπτικά στοιχεία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμμιά ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις  νομικής φύσεως από τους χρήστες του site , οι οποίοι συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. 
Δ. Εχεμύθεια  
  Οι ερωτήσει, οι αιτήσεις, οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους χρήστες μέσω  του site μας όπως επίσης και η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι απόρρητες. 
Οι πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους αλλά μόνο στον ενδιαφερόμενο χρήστη -αποδέκτη. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που τυχόν μας ζητηθούν οι πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το νόμο από τις αρμόδιες αρχές καθώς και στην περίπτωση που κατά την κρίση μας το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων μας βλάπτει έχουμε το δικαίωμα μεταβίβασης των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές με σκοπό να προστατευθούμε ενάντια στην μη νόμιμη και κακή χρήση του site, να προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών και των καταναλωτών και εν γένει να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.
Ε. Τρόποι παραγγελίας    
Έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:
(α) κάνοντας εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τοποθετώντας τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και ακολουθώντας την σχετική διαδικασία της on line παραγγελίας 
(β) με τηλεφωνική παραγγελία στα τηλέφωνα 2310476209 και 6979220118 από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9:00 έως 15:00 
(γ) αποστέλλοντας την παραγγελία σας με email στο info@apicell.gr αναγράφοντας τα παραγγελλόμενα προϊόντα , τον τρόπο αποστολής που επιθυμείτε, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους στο site μας τρόπους αποστολής , και τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους στο site μας τρόπους πληρωμής καθώς επίσης και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι επώνυμο, όνομα, διεύθυνση αποστολής , διεύθυνση χρέωσης και τηλέφωνο επικοινωνίας. 
ΣΤ. Τρόποι πληρωμής  
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής του τιμήματος του προϊόντος ή των προϊόντων που παραγγείλατε και των εξόδων αποστολής 
(α) ή με αντικαταβολή μέσω της εταιρίας courier με εξαίρεση για τις αποστολές εκτός Ελλάδος 
(β) ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Visa ή Mastercard 
(γ) ή με κατάθεση στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς

Alpha Bank : GR27 0140 7200 7200 0200 2013 220

Πειραιώς : GR89 0172 2160 0052 1610 5244 071

Γίνεται μνεία ότι όσον αφορά την παραγγελία βασιλικού πολτού και νωπής γύρης, που είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο εντός Ελλάδας δεν ισχύει ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή αλλά μόνο οι ανωτέρω υπό στοιχεία β και γ τρόποι πληρωμής . 

                 
Ζ. Τρόποι αποστολής -Κόστος μεταφορικών-Ειδικότερα Παραγγελίες εκτός Ελλάδας  
Ως Εταιρίες που αναλαμβάνουν την παραλαβή από το κατάστημα μας και την παράδοση προς εσάς των προϊόντων μας χρησιμοποιούμε την εταιρία ΕΛΤΑ Courier. Αποστέλλουμε τα προϊόντα μας εντός Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό με εξαίρεση την Ασία. Δεν είναι δυνατή η αποστολή στο εξωτερικό βασιλικού πολτού και νωπής γύρης λόγω της ιδιαίτερης φύσης των προϊόντων αυτών, τα οποία θα πρέπει για να είναι κατάλληλα προς βρώση να διατηρούνται σε θερμοκρασία κάτω των 4 βαθμών Κελσίου . Επιπλέον για παραγγελίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο εξωτερικό δεν ισχύει ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή. Επομένως το τίμημα των παραγγελλόμενων προϊόντων και τα έξοδα μεταφοράς τους στο εξωτερικό πρέπει να προκαταβληθούν ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα Visa ή Mastercard ή μέσω εμβάσματος στoυς εξής λογαριασμούς της επιχείρησης 
Alpha Bank : GR0801407200720002002008615
Πειραιώς : GR30 0171 0750 0060 7501 0252 956 
Viva: GR4170100000000447661426664        
Η. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων από εμάς προς αποστολή 
Η παράδοση των παραγγελλόμενων προϊόντων στην εταιρία courier ή μεταφορική προς αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα από την επιχείρηση μας , γίνονται την επόμενη από την παραγγελία εργάσιμη ημέρα, αν η παραγγελία γίνει μέχρι τις  16:00 . Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα apicell.gr και η επιχείρησή μας δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί του  χρονικού σημείου διαθεσιμότητας ή μη διαθεσιμότητας αυτών . Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται πάντα με ευθύνη και έξοδα του πελάτη και εκτελείται από την συνεργαζόμενη με την επιχείρηση μας εταιρία Courier στον τόπο παράδοσης των  προϊόντων . Τονίζεται ότι τα  προϊόντα ταξιδεύουν  και μεταφέρονται για λογαριασμό του αγοραστή/καταναλωτή, ο οποίος  φέρει τον κίνδυνο της μεταφοράς τους,  δηλαδή  από το χρονικό σημείο της  εκ μέρους μας παράδοσης των προϊόντων  προς αποστολή τους έως την παραλαβή τους από τον παραλήπτη  . Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα μας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος. 
Η επιχείρηση ευθύνεται για τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων προς μεταφορά στην εταιρία courier ή στην μεταφορική υπό τον όρο της διαθεσιμότητας αυτών, ως ανωτέρω περιγράφεται, πλην όμως δεν φέρει  ευθύνη για το χρόνο της τελικής παράδοσης από την εταιρία courier ή μεταφορική στον καταναλωτή καθώς η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την εταιρία courier ή τη μεταφορική . Η επιχείρηση ενημερώνει τον   καταναλωτή για το πότε παρέδωσε  τα παραγγελλόμενα  προϊόντα  στην εταιρία courier ή τη μεταφορική με email προς τον παραγγέλλοντα χρήστη  είτε  ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει σχετική εγγραφή στο site μας  δηλώντας ενεργό email είτε  πραγματοποίησε την παραγγελία του ως επισκέπτης δηλώνοντα ενεργό email .Μόνο όμως στην περίπτωση της εγγραφής του χρήστη στο site μας θα έχει ο τελευταίος  την δυνατότητα  παρακολούθησης της  συνολικής πορείας της παραγγελίας του  , δυνατότητα που δεν έχει ο χρήστης που πραγματοποίησε παραγγελία  του ως επισκέπτης .
Οι ημέρες και ώρες παράδοσης των προϊόντων από την εταιρία ταχυμεταφορών καθορίζονται από την τελευταία . Στην περίπτωση δυσπρόσιτων περιοχών , όπως αυτές ορίζονται  στο site της ACS Courier η σχετική παραγγελία θα φτάσει στον κοντινότερο σταθμό και θα πρέπει να παραληφθεί από εκεί από τον παραλήπτη της με δική του  μέριμνα. 
Η επιχείρηση δηλώνει ότι το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες  παρέχονται μέσω τοu site   http://www.apicell.gr, στα πλαίσια των  συναλλαγών της με το ηλεκτρονικό κατάστημα  και δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.  
Θ. Δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας
Η  οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας είτε ολική είτε μερική γίνεται από τον παραγγέλλοντα  με αποστολή σχετικού  email στο info@apicell.gr    ή με τηλεφωνική κλήση στις  τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος    2310476209 και 6937522619. Η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας παρέχεται μέχρι την εκ μέρους μας ενημέρωσή του πελάτη ότι παραδώσαμε τα προϊόντα στον μεταφορέα. 
Ι. Δικαίωμα Υπαναχώρησης/Εξαιρέσεις  
Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 7 (επτά   )   ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση.
Η προβλεπόμενη προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 7 (επτά)  ημερολογιακές ημέρες    από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των  αγαθών ή:
από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά  την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί ή έχει παραβιασθεί η σφράγισή τους ή η συσκευασία τους   μετά την παράδοση.
Επιπλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά την αγορά βασιλικού πολτού και νωπής γύρης καθώς τα προϊόντα αυτά προκειμένου να είναι κατάλληλα προς βρώση πρέπει να  συντηρούνται σε θερμοκρασία κάτω των 4 βαθμών Κελσίου και για το λόγο αυτό άλλωστε  συσκευάζονται και αποστέλλονται σε ειδική συσκευασία με παγοκύστες,  προκειμένου να διατηρούνται στην κατάλληλη ως ανω θερμοκρασία. .
Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης,  στις περιπτώσεις όπου αυτή επιτρέπεται ,  ήτοι πριν από την λήξη των επτά ημερών , όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω,  ο καταναλωτής ενημερώνει την επιχείρησή μας   στέλνοντας σχετικό email  στο info@apicell.gr  ενημερώνοντας μας  με σαφή δήλωσή του  για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Σε αυτή  την  περίπτωση , η επιχείρηση μας  κοινοποιεί αμελλητί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της δήλωσης υπαναχώρησης στέλνοντας σχετικό email στον καταναλωτή στην ίδια διεύθυνση email μέσω της οποίας παρέλαβε την δήλωση υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής  φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Η εταιρία μας στην περίπτωση της επιτρεπόμενης υπαναχώρησης   επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή,  εκτός από την δαπάνη  παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ασκώντας κατά περίπτωση και κατά την κρίση της  το δικαίωμα της τελευταίας παραγράφου του παρόντος κεφαλαίου.
Η επιχείρησή μας  προβαίνει στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά, χωρίς να επιβαρύνει  τον  καταναλωτή με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.
Η επιχείρηση μας δικαιούται να παρακρατά  την επιστροφή του τιμήματος στον καταναλωτή  μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά στην κατάσταση που τα παρέδωσε και δη σφραγισμένα και χωρίς παραβίαση της σφράγισης ή της συσκευασίας τους  συνοδευόμενα απαραιτήτως  από  το φορολογικό παραστατικό που εξέδωσε η επιχείρηση μας για την πώληση   ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά και μάλιστα στην ως άνω  κατάσταση που τα παρέλαβε και ομοίως  συνοδευόμενα από το φορολογικό παραστατικό που εξέδωσε η επιχείρηση μας για την πώληση  , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.apicell.gr ρυθμίζονται  από το π.δ. 131/2003, με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2002/ΕΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί πώλησης, μίσθωσης, παραγγελίας κλπ. και σειρά συναφών νομοθετημάτων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων και του Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή.
Κ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
1.Εισαγωγή
1.1 Η apicell.gr δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των πελατών της. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτα μέρη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, όπως π.χ. για τις ανάγκες παράδοσης ενός προϊόντος, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.. Η apicell.gr θα μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία της διατίθενται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας www.apicell.gr (στο εξής αναφερόμενης ως «Ιστοσελίδας»), σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.
1.2. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού σας και τον περιορισμό πρόσβασης στον υπολογιστή σας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας ή με τον κωδικό πρόσβασής σας. Πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας παραμένει απόρρητος και ασφαλής. Επιπρόσθετα, εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι κάποιο άλλο άτομο γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας ή ότι ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται ή είναι πιθανό να χρησιμοποιείται χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας με αποστολή σχετικού  email στο info@apicell.gr    ή με τηλεφωνική κλήση στις  τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος    2310476209 και 6937522619. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεστε οι ίδιοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη σας μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι η επιχείρηση μας . Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της οικείας ενότητας  στην Ιστοσελίδα της apicell.gr. Σας συνιστούμε να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας, δηλαδή κάθε έξι μήνες περίπου.
1.3. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές, αληθείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις και ενημερώστε μας αμέσως για τυχόν αλλαγή στις λεπτομέρειες που καταχωρήσατε όταν εγγραφήκατε. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία της. Η apicell.gr  βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά.
1.4. H apicell.gr  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
1.5. Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα 

τρίτων.

1.6 Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της apicell.gr και δεσμεύεστε από αυτή τόσο κατά την πλοήγησή σας την ιστοσελίδα μας όσο και κάθε φορά που εισέρχεσθε ως μέλος ή ως χρήστης στην Ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας (www.apicell.gr).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

2.1. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και την εκτέλεση αγοραπωλησιών από την ιστοσελίδα μας.

2.2 Επίσης δηλώνετε και τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και πρόσφορα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοραπωλησίας σας όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής.

2.3 Σε περίπτωση που μας προτείνετε σε ένα φίλο σας και στη περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε σε ένα φίλο σας «Κάρτα Δώρου», συλλέγουμε το όνομα, το φύλο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του φίλου σας, παραλήπτη του μηνύματος.

2.4 τέλος δεδομένα επικοινωνιών όπως λ.χ. διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή/και για την διενέργεια αγορών, τα οποία διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει ο νόμος για επιχειρήσεις όπως η δική μας. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

3. Η συγκατάθεσή σας

3.1. Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή την εγγραφή σας ως μέλους στην ιστοσελίδα μας ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από την ιστοσελίδα μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 2 ανωτέρω.

3.2 Ειδικότερα συλλέγουμε τα εξής στοιχεία : όνομα, επώνυμο , διεύθυνση , τηλέφωνο και email και στην περίπτωση χονδρικής πώλησης συλλέγουμε την επωνυμία της εταιρίας , την διεύθυνση της , το τηλέφωνο , το ΑΦΜ της  εταιρίας,  την αρμόδια Δ.Ο.Υ, το email  της εταιρίας  καθώς και το όνομα και το επώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας που μας δηλώσατε . 

3.3 Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων εγγράφως αποστέλλοντας μας  σχετικό email στο info@apicell.gr   .

3.4. Η apicell.gr  δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών. 

3.5. Σε περίπτωση πάντως γνωστοποίησης από το μέλος πληροφοριών λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης του, το μέλος συναινεί ότι η apicell.gr  θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές χρηματικών ποσών προς το μέλος όπως λ.χ. σε περίπτωση υπαναχώρησης του. Για τις δε επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές κάρτες των μελών υπεύθυνοι για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εκδότρια και λήπτρια) 

3.6. Η apicell.gr  σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις ενέργειες επί των προσωπικών σας δεδομένων ιστοσελίδων τρίτων μερών από τις οποίες συνδεθήκατε ή αποκτήσατε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της apicell.gr.

4. Επικοινωνία και Μάρκετινγκ

Για διαφημιστικούς λόγους  είτε ως επισκέπτης είτε ως μέλος  θα λαμβάνετε διαφημιστικά ενημερωτικά δελτία για τα προϊόντα/προσφορές μας  (Newsletters)  στην διεύθυνση email  σας, εάν και εφόσον συναινέσετε προς τούτο  μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας . Σε μια τέτοια περίπτωση αυτομάτως συμφωνείτε  ότι η apicell.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας  δεδομένα για τους ανωτέρω διαφημιστικούς σκοπούς .Η άρση της εν λόγω συναίνεσης σας , ήτοι της συναίνεσής σας για αποστολή διαφημιστικών δελτίων /προσφορών είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνο μέσω του link που σε κάθε Newsletter θα σας  αποστέλλεται . 

5.  Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε η τοποθεσία μας να λειτουργεί σωστά, να εξατομικεύουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλύουμε την κυκλοφορία μας. Επίσης, κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας μας στους συνεργάτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεων και ανάλυσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων στην παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής. 

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Δεν τηρούμε σε καμία περίπτωση αρχείο με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

7.1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, ούτε ηχογραφούνται σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας. Πριν την έγκριση οποιασδήποτε συναλλαγής, συνδέεστε απευθείας με υπερσύνδεσμο με άλλη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών υπό την ευθύνη της VIVA WALLET . Αυτό σημαίνει ότι η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί, για κανένα λόγο, οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας έχετε πληκτρολογήσει, καθώς αυτά δεν είναι ορατά σε αυτή.

7.2. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση πάντως που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας όπως ενδεικτικά λόγω τηλεφωνικής παραγγελίας, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς χρήση αυτών αποκλειστικά και μόνον για την αποπληρωμή της παραγγελίας σας, ενώ η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει καθόλου τα στοιχεία αυτά.

8. Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη:

Σε περίπτωση που η apicell.gr πωλήσει ή αγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή στοιχεία ενεργητικού,

Εάν ένα τρίτο μέρος αγοράσει την apicell.gr ή ουσιαστικά όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της, περίπτωση κατά την οποία τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για τους πελάτες μας ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και του εσωτερικού δικαίου της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το τρίτο μέρος, ή

Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις ή για να θέσουμε σε ισχύ ή εφαρμόσουμε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της apicell.gr των πελατών μας ή άλλων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να ανταλλάξουμε πληροφορίες με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για λόγους προστασίας από απάτη και μείωσης πιστωτικού κινδύνου..

9. Έλεγχος των στοιχείων σας

9.1. Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή/και ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία σας που έχετε υποβάλει στη apicell.gr , μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με αποστολή σχετικού email στο info@apicell.gr ή με τηλεφωνική κλήση στις τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2310476209 και 6937522619.

Με τον ίδιο ως άνω τρόπο μπορείτε να ασκήσετε και το δικαίωμα αντίρρησής σας.

9.2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας που ακολουθούμε, ενδέχεται να ζητήσουμε στοιχεία ταυτότητας χρήστη όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ιστοσελίδα μας πριν σας παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία, προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και προς διασφάλισή σας. Πρέπει να φροντίσετε για την ασφάλεια των πληροφοριών σας, καθώς θα φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιήσουμε ανταποκρινόμενοι σε αίτημα κάποιου ατόμου που χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον κωδικό πρόσβασής σας. Συνιστούμε ιδιαίτερα να μην επιτρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύσει τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς αυτό θα έδινε σε άλλα άτομα που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

10. Λήξη συμμετοχής ως μέλους

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από μέλος από την Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να  επικοινωνήσετε με αποστολή σχετικού  email στο info@apicell.gr    ή με τηλεφωνική κλήση στις  τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος    2310476209 και 6937522619.

Εφόσον διαγραφείτε από μέλος μας, θα διαγράφουμε και τα όποια προσωπικά δεδομένα μας έχετε παραχωρήσει μέχρι τη διαγραφή σας ως μέλος της apicell.gr . Κατ’ εξαίρεση συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και μετά τη λήξη της συμμετοχής σας στην apicell.gr  για τη διαμόρφωση των στατιστικών στοιχείων της Ιστοσελίδας μας (αφού πρώτα έχουν καταστεί ανώνυμα) καθώς και σε περίπτωση εκκρεμούς παραγγελίας ή οικονομικής ή άλλης εκκρεμότητας μεταξύ της εταιρίας μας και εσάς και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τακτοποίησή/ικανοποίησή της.

Επιπλέον στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί ως μέλος μπορείτε μέσω του site μας να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνο όμως στην περίπτωση που δεν έχετε πραγματοποιήσει κάποια παραγγελία , ενώ στην τελευταία περίπτωση έχετε την δυνατότητα διαγραφής σας μόνο με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο, ήτοι  με αποστολή σχετικού  email στο info@apicell.gr ή με τηλεφωνική κλήση στις  τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος  2310476209 και 6937522619.

 

 

APICELL 2022. All rights reserved